قابلیت پشتیبه همراهنی از عناوین ایکس به همراهکس اورجینال از اچیومنت‌ها پشتیبه همراهنی نمی‌کند

کلش شما

قابلیت پشتیبه همراهنی از عناوین ایکس به همراهکس اورجینال از اچیومنت‌ها پشتیبه همراهنی نمی‌کند

قابلیت پشتیبه همراهنی از عناوین ایکس به همراهکس اورجینال از اچیومنت‌ها پشتیبه همراهنی نمی‌کند

اعلام قابلیت پشتیبه همراهنی از عناوین ایکس به همراهکس اورجینال یکی از بهترین لحظات کنفرانس مایکروسافت در E3 2017 بود. به همراه هستفاده از این قابلیت به همراهزی‌های زیادی از این کنسول برروی ایکس به همراهکس وان اجرا خواهند انجام گرفت.اگرچه تعداد به همراهزی‌های ایکس به همراهکس اورجینال که از این قابلیت پشتیبه همراهنی می‌کنند به دلیل دشواری شبیه‌سازی به همراهزی‌های این کنسول زیاد کاهش از ایکس به همراهکس ۳۶۰ هست. Mike Ybarra اعلام انجام که این به همراهزی‌ها بر روی ایکس به همراهکس وان از اچیومنت پشتیبه همراهنی نخواهند انجام. این عامل نبه همراهید به همراهعث تعجب شود زیرا اچیومنت‌ها در زمان ایکس به همراهکس ۳۶۰ به سرویس ایکس به همراهکس لایو آن اضافه انجام گرفتند و در دوران ایکس به همراهکس اورجینال به همراهزی‌ها فاقد آن بوده‌اند.

شاید برای برخی سوال پیش آید که سونی پشتیبه همراهنی از تروفی‌های به همراهزی‌های پلی هستیشن ۲ را برای پلی هستیشن ۴ فراهم انجامه هست پس چه عاملی مانع مایکروسافت می‌شود؟ در جواب به همراهید گفت زیرا به همراهزی‌های پلی هستیشن ۲ به همراه اعمال تغییرات برروی پلی هستیشن ۴ اجرا می‌شوند و در نتیجه می‌توانند از تروفی‌ها پشتیبه همراهنی کنند اما سرویس بکوارد ایکس به همراهکس اورجینال از طریق شبیه‌سازی برروی ایکس به همراهکس وان اعمال می‌شود که کار را دشوار‌تر می‌کند.

منبع

مطالب مشابه