فال روزانه : فال امروز 29 خرداد

کلش شما

فال روزانه : فال امروز 29 خرداد

فال روزانه ۲۹ خرداد

فال روزانه

امروز شما چگونه خواهد گذشت ؟

دعای روز بیست و سوم رمضان

فروردین: ممكن هست شما فكر كنید كه خوهسته‌های شما به همراه خوهسته‌های افراد دیگر تفاوت دارد و پلن‌های شخصیتان به همراه اهداف كسانی كه به شما نزدیكند مغایرت دارد. اگر فكر می‌كنید می‌توانید فرد دیگری را متقاعد كنید كه نقطه نظرش را به خاطر حمایت كردن از پلن‌هایتان تغییر دهد، یا به این كار مجبورش كنید، اشتبه همراهه كرده‌اید. سعی نكنید كه در یك كشمكش راه حل خودتان را تحمیل كنید. فقط انرژی افزایشی برای فروكش كردن آن صرف كنید.

اردیبهشت: این روزها برقرار كردن تعادل بین حساب به همراهنكی‌تان و آرزوهایتان برای داشتن بعضی از چیزها كار مشكلی هست. شما از هر جایی می‌توانید تغییر جهت بدهید، چیزهای دیگری هم برای امتحان كردن وجود دارند، اما اگر نیازهای مادی شما نامحدود به همراهشند نمی‌توانید از عهده تغذیه كردن آنها برآیید. تغییر دادن تصور خود در مورد ثروت می‌تواند بهتان كمك كند. به همراهید به خودتان یاد بدهید كه توقعتان را كمتر كنید.

خرداد: به همراه توجه نقطه نظر شما بهتر هست كه از تظاهر كردن افزایش در یك رابطه دوستی اجتناب كنید تا میزان پیچیدگی یك چالش دیگر را كمتر كنید. پای خود را كنار كشیدن از موقعیتی غیر قابل حل كار دشواری هست، بخصوص اگر قبلاً احساسات شما جریحه‌دار انجام گرفته به همراهانجام گرفت. در تعداد روز بعد شما خواهید فهمید كه موقعیت شما به آن اندازه كه فكر می‌كردید تحمیل انجام گرفته نیست.

تیر: فقط زمانی كه شما از نادیده گرفته انجام گرفتن احساسهایتان ناآسوده می‌شوید، توجه دیگران به سمت شما جلب می‌شود. اما به همراهز هم ممكن هست كه شما به اندازه‌ای كه آرزو داشتید احساس آسودهی نكنید. خوشبختانه شما قادر خواهید بود به حد كافی خودتان را مطرح كنید در حالی كه برخی از بخشهای وجود خود را هنوز مخفی نگاه داشته‌اید. مقاومت كردن در برابر اكثر رازهای ارزشمند هنوز می‌تواند منشأ اولیه آسایش خاطر شما به همراهانجام گرفت.

آقااد: امروز كه ماه به ستاره پلوتو در پنجمین خانه شما ملحق انجام گرفته‌هست، تفاوت خیلی بزرگی بین محبتی كه شما مجبورید به دیگران نثار كنید و عشقی كه به آسودهی آنها به شما می‌دهند وجود دارد. اگرچه این موضوع برای شما زیاد واضح هست، ولی شما تحریك می‌شوید كه آن را برای دیگران شرح بدهید. اكنون كه ونوس خالق وارد دوازدهمین خانه خودآگاهی معنوی انجام گرفته‌هست، تغییر دادن احساسات شخصیتان به سمت صمیمیتی معنوی می‌تواند تمرینی مفید به همراهانجام گرفت.

شهریور: به همراه وجود اینكه بعد از كامل انجام گرفتن ماه كشش و بحران شروع به كاهش یافتن كرده‌هست، شما هنوز نمی‌توانید برای مشكل غیر قابل حل بر سر دو راهی قرار گرفتن راه حلی سریع پیدا كنید. مسئولتهای شما در خانه و خانواده‌تان تكمیل كردن كارهایتان در محل كار را برایتان مشكل كرده‌هست. اگر همه این وظایف به این زودی به همراه هم به توافق نرسیدند نگران نبه همراهشید، برای اینكه شما زمان كافی برای تشخیص دادن آن دارید.

مهر: خوهسته‌های شما بر پایه زمان شما ایجاد انجام گرفته‌اند و شما زمان كافی برای این ور و آن ور رفتن ندارید. حیاتی نیست كه شما برای انجام دادن چه كاری تلاش می‌كنید، لازم هست بعضی از كارها ناتمام به همراهقی بمانند، حتی اگر شما عصبه همراهنی شوید. به یاد داشته به همراهشید كه شما مجبور نیستید ناآسودهی شخص دیگری را هم به ناآسودهی‌‌‌های خود اضافه كنید. اگر دیگران در تلاش هستند لغزشی را به شما نسبت بدهند، فقط به آنها یادآوری كنید كه بهترین كاری را كه می‌توانسته‌اید انجام داده‌اید.

آبه همراهن: امروز به نظر می‌رسد كه فرد دیگری هم به اندازه شما از نظر احساسی متهم انجام گرفته هست و می‌تواند كاملاً ناآسوده به همراهانجام گرفت. فقط یك چیز به همراهعث می‌شود كه شما احساسات انجام گرفتید پیدا كنید اینكه بهش عادت كنید. آشفته انجام گرفتن به خاطر مسائل غیر قابل حل دیگران برای شما زیاد اتفاق می‌افتد. به جای اینكه فكر كنید به همراهید به طور كامل در دسترس افراد دیگر به همراهشید، در ایجاد كردن مرزهای محكمی برای حفاظت كردن از آرامش ذهنی‌تان تردید نداشته به همراهشید.

آذر: امروز كه ماه كامل در نشانه شما قرار گرفته‌هست موارد احساسی را كه شما فكر می‌كردید به همراهید به حال خود رها كنید از نو خانومده خواهد كرد. اما ضمیر ناخودآگاهتان به همراه خودش مشكل دارد و به همراهعث می‌شود شما احساس آسودهی نكنید. حتی اگر تصور می‌كنید برای حركت كردن كاملاً آماده هستید، شما به همراهید نگاهی به مسائل مربوط به گذشته بیندازید، گویی كه آنها دوبه همراهره در زمان حال اتفاق افتاده‌اند.

دی: رویاهای شما اگرچه در روند حوداث نفوذ كرده‌اند و اكنون بیداری خودآگاه شما را در هم ریخته‌اند، فراتر از مرزهای خواب ناخودآگاه قرار دارند. اما شما هنوز قادر هستید به روشنی تفاوت بین خیالات خود و واقعیت را شرح دهید. قبول كردن مفهوم سمبولیك بینش‌های شما غنای زیادی را به خانومدگی افراد دیگر خواهد افزود.

بهمن: جنگیدن به همراه موج كِشنده درونی علایقتان كه تحریك‌كننده احساساتتان هست را متوقف كنید. مقاومت نگران كننده شما در برابر موضوعات ناآشنا و نامطمئن بودن رازها اكنون می‌تواند به وجود آورنده ترسهای شما به همراهشند اما نه به وجود آورنده احساسات. به همان روشی كه یك مسأله ریاضی را حل می‌كنید، در بهبود بخشیدن به مراحل كاریتان نیز به همراه صداقت عمل كنید. شما نمی‌توانید موارد خاصی را كه از سحر و جادو نشأت گرفته را بشناسید.

اسفند: امروز ماه كامل صورت فلكی قوس در دهمین خانه شغلی شما قرار دارد و روشی را كه احساسات شما می‌توانند به طور مثبت بر خانومدگی حرفه‌ای شما تأثیر بگذارند را آشكار می‌كند. حتی اگر شما از مطرح كردن احساسهایتان در عموم نگران هستید، این كار نسبت به آنچه كه شما فكر می‌كنید كمتر رنج آور هست. دیگران می‌توانند در برابر ترسهایشان واكنش نشان دهند، اما برای شما یاد آوری كردن اینكه به جز عملكردهای خودتان مسئولیت واكنشهای افراد دیگر را قبول نمی‌كنید، زیاد حیاتی هست.

منبع

مطالب مشابه