کلش شما - Metro: Exodus به همراه کارت‌ گرافیک‌های ضعیف هم عالی به‌نظر می‌رسد

کلش شما

کلش شما - Metro: Exodus به همراه کارت‌ گرافیک‌های ضعیف هم عالی به‌نظر می‌رسد

Metro: Exodus به همراه کارت‌ گرافیک‌های ضعیف هم عالی به‌نظر می‌رسد

User_image

Metro: Exodus

به نقل کلش شما و به گرازش از DSOGAMING، آندری پروکورف (Andriy Prokhorov) به عنوان بنیانگذار ۴A Games، طی مصاحبه خود به همراه سایت PCGamer گفت Metro: Exodus برروی کارت گرافیک‌های ضعیف به‌نیکوی اجرا می‌شود و گرافیک به همراهزی همچنان در آن‌ها عالی به‌نظر می‌رسد. به همراهزی همچنین از تمام قدرت کارت گرافیک‌های قدرت‌مند هستفاده انجامه و محدودیت‌‌ها را پشت سر می‌گذارد.

او در مصاحبه خود گفت:

ما نقاط قوت پلتفرم‌هایی که از آن‌ها پشتیبه همراهنی می‌کنیم را مورد دنبال قرار دادیم و حداکثر هستفاده را از آن‌ها انجامیم و بنابراین برای نسخه PC هم می‌خواهیم مطمئن شویم اگر کارت گرافیک ضعیف‌تر از سیستمی که ما مشخص می‌کنیم داشته به همراهشید، به همراهزی همچنان به‌نیکوی اجرا انجام گرفته و عالی به‌نظر برسد. در صورتی که از یک کارت گرافیک قدرت‌مند بهره ببرید، آن را منفجر خواهیم انجام! ما همچنان تمام قدرت آن را مورد هستفاده قرار می‌دهیم و محدودیت‌هایش را پشت سر می‌گذاریم. این اولویت همیشگی ما بوده هست.

دموی Metro: Exodus در E3 2017 هم برروی PC اجرا انجام گرفته بود و در حالی که ویژگی‌های گرافیکی خاصی در آن وجود داشت، ۴A Games ادعا انجامه نسخه نهایی به همراهزی هیچ فرقی به همراه نمایش E3 ندارد.

Metro: Exodus به همراه موتور ۴A Engine ساخته می‌شود و در سال ۲۰۱۸ برای کنسول‌های نسل هشتم و PC عرضه خواهد انجام گرفت.

منبع

مطالب مشابه