کلش شما - بررسی ویژه نمایش God of War

کلش شما

کلش شما - بررسی ویژه نمایش God of War

همانطور که می‌دانید تعداد روز پیش در کنفرانس سونی تریلری جدید و حماسی از عنوان God of War به نمایش درآمد که ابعاد جدیدی از این به همراهزی را نشان می‌داد. از جمله شخصیت‌های جدید، مکان‌های متنوع، مبه همراهرزات سریع و خشن و … بلاشک این تریلر یکی از معدود نقاط قوت کنفرانس سونی بود که بر میزان هایپ هواداران زیاد از پیش اضافه انجام. پس از تعداد به همراهر مشاهده‌ی این تریلر، نکاتی در آن توجه ما را به خود جلب انجام که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

در ابتدای تریلر کریتوس و آتریوس را سوار بر یک قایق کوچک می‌بینیم که در حال عبور از ناحیه‌ای مه آلود هستند. “کوری به همراهرلوگ” (کارگردان به همراهزی) تعداد روز پیش طی مصاحبه‌ای اشاره انجام که به همراهزیکنان می‌توانند در طول به همراهزی این قایق را کنترل کنند و در فواصل بین مکان‌ها و دنیاهای مختلف به همراهزی از آن هستفاده کنند و احتمال می‌رود که گشت و گذار به همراه این قایق یکی از نکات کلیدی گیم‌پلی به همراهانجام گرفت. هنگامی که دوربین به همراهلا می‌آید، شاید اولین چیزی که ذهن ما را به خود مشغول کند تغییری کوچک در ظاهر تبر کریتوس هست. در تریلری که پارسال در E3 2016 نمایش داده انجام گرفت، سه عدد سوراخ روی تبر مشاهده می‌انجام گرفت که در این تریلر جدید تغییر انجامه و به جای آن، دو عدد نگین آبی رنگ روی تبر می‌بینیم. اینکه ساخانومدگان خودشان ظاهر تبر را تغییر داده‌اند یا تبر در طول به همراهزی بواسطه‌ی آپگریدهای سلاح یا یک اتفاق خاص این شکلی انجام گرفته معلوم نیست. 

وقتی که کریتوس از جایش بلند می‌شود به همراهز هم متوجه یک تغییر دیگر در ظاهر او می‌شویم. اگر دقت کنیم روی ساعد دست چپ او یک قطعه طلایی رنگ وجود دارد که در اواسط تریلر معلوم می‌شود که این یک سپر مکانیکی هست و کریتوس می‌تواند در شرایط مختلف آن را به همراهز و بسته کند. از این سپر می‌توان هم برای دفاع و هم به عنوان یک سلاح تهاجمی هستفاده انجام و حتی قابلیت ترکیب و اجرای کامبوهای مختلف به همراه تبر را نیز دارد (ترکیبی از کاپیتان آمریکا و ثور!).

در ادامه کریتوس تبرش را به دلیلی نامشخص (شاید چون گم انجام گرفته‌اند) به درون آب پرتاب می‌کند. اگر دقت کنیم بر روی صخره‌ (یا لاشه کشتی یا …) روبرو عبه همراهرتی به زبه همراهن نوردیک به همراهستان نوشته انجام گرفته هست که به دلیل ناخوانا بودن بعضی از رون‌ها (رون: حروف الفبه همراهی نوردیک به همراهستان) نمی‌توان آن را به طور دقیق ترجمه انجام.

پس از اینکه کریتوس تبرش را پرت انجام، دستش را به منظور به همراهزگشت تبر به همراهلا می‌گیرد (همانطور که می‌دانید تبر کریتوس همانند چکش “ثور” می‌تواند به همراه یک حالت بومرنگ مانندی به دست صاحبش به همراهزگردد) ، اما می‌بینیم که تبر برنمی‌گردد چرا که “یورمونگاند” تبر را گرفته هست (در اواخر این مطلب افزایش توضیح می‌دهیم).

در لابلای این صحنه‌ها شاهد دیالوگ‌هایی بین کرتوس و آتریوس هستیم که به شرح زیر هست:

آتریوس: تو گفتی که من نفرین انجام گرفتم. فکر می‌کنی ضعیفم چون شبیه به تو نیستم.

کریتوس: تو همه چیز رو نمی‌دونی پسر.

آتریوس: نه. اما حداقل حقیقت رو می‌دونم.

کریتوس: حقیقت….حقیقت.. ؟

اما دهستان نفرین انجام گرفتن آتریوس چیست؟ آیا این همان نفرین نحسی هست که همیشه از کریتوس به خانواده و نزدیکانش سرایت پیدا انجامه؟ آیا چون آتریوس دچار این نفرین انجام گرفته هست خدایان نورس به دنبه همراهل این پسر هستند و به همین دلیل هست که کریتوس از او محافظت می‌کند؟ منظور از حقیقت کدام حقیقت هست؟ گذشته‌ی تاریک کریتوس؟ …

در ادامه‌ی تریلر کریتوس و پسرش را در ناحیه‌ای کوهستانی و برفی (احتمالا “یوتون‌هایم”) می‌بینیم که روبروی آن‌ها یک جسد زیاد عظیم روی زمین افتاده هست (احتمال می‌رود این جسد متعلق به “یمیر، یوتون بزرگ” به همراهانجام گرفت). در کنار آن جسد نیز یک پتک زیاد بزرگ قرار دارد. عده‌ای می‌گویند شاید این پتک همان “میولنیر” (پتک ثور) به همراهانجام گرفت که به شخصه آن را بعید می‌دانم. چون بنظر می‌رسد این پتک بزرگ متعلق به همان جسدی هست که روی زمین افتاده. و از آنجایی که به احتمال قوی “ثور” در به همراهزی حضور دارد و خانومده هست ، منطق حکم نمی‌کند که پتکش را در اینجا ببینیم. نکته بعد اینکه ساخانومدگان هنوز نگفته‌اند که قصد دارند خدایان نورس را در چه مقیاسی به تصویر بکشند. عقیده شخصی من این هست که احتمالا همانند نسخه‌های قبلی، خدایان را در مقیاس و شکلی شبیه به انسان‌ها ببینیم نه غول‌های عظیم‌الجثه (به صورت حتم در نسخه‌های قبل تعدادی از خدایان می‌توانستند سایز خود را تغییر دهند! ولی شما در حالت پیشفرض اندازه‌ی آن‌ها را در حد انسان‌ها درنظر بگیرید).

در همین صحنه اگر به پشت کریتوس نگاه کنیم یک سر قطع انجام گرفته می‌بینیم که کریتوس آن را به کمربند خود بسته هست. از آنجایی که کریتوس ید طولایی در بهره‌وری از کله‌های دشمنان خود دارد، می‌توان این حدس را زد که این کله هم متعلق به یکی از به همراهس‌‌های به همراهزی هست که کریتوس آن را به غنیمت برده و از آن برای به همراهز انجامن درها یا مبه همراهرزات هستفاده می‌کند. اگر نسخه‌های قبلی God of War را به همراهزی انجامه به همراهشید به همراهید بدانید که کریتوس در نسخه‌ی اول و دوم از کله‌ی  “مدوسا” برای خشک انجامن دشمنان و در نسخه‌ سوم از کله‌ی “هیلیوس” به عنوان چراغ‌قوه (!) و flashbang (!) هستفاده می‌انجام.

می‌توان محتمل دانست که این سر متعلق به “میمیر” هست. یکی از خدایان نورس که به سبب دانش به همراهلایش شهرت داشت و نگهبه همراهن چاه الهام و آگاهی در یوتون‌هایم بود. “میمیر” در طی یک جنگ توسط ونیرها کشته انجام گرفت و سرش از بدن جدا انجام گرفت و برای “اودین” فرستاده انجام گرفت. “اودین” به همراه جادو و سحر سر قطع انجام گرفته “میمیر” را از فاسد انجام گرفتن نجات داد و کاری انجام که به حرف بیاید. بعد از آن “اودین” برای تصمیمات خود از سر “میمیر” مشاوره می‌گرفت و بواسطه او بر دانش و آگاهی خود اضافه می‌انجام.  احتمال اینکه این سر مربوط به “هایمدال” (خدای روشنایی) به همراهانجام گرفت نیز زیاد هست. و نکته دیگر اینکه طبق افسانه‌ها “هایمدال” می‌توانست چیزهای نامرئی و دوردست‌ها را به وضوح ببیند. در نسخه سوم کریتوس از سر “هیلیوس” برای دیدن چیزهای نامرئی هم هستفاده می‌انجام.

در ادامه تریلر دو گرگ به همراه چشمانی درخشان را می‌بینیم که عده‌ای معتقدند یکی از آن‌ها گرگ معروف دنیای نورس یعنی “فنریر” هست. اما از آنجایی که طبق افسانه‌ها “فنریر” یک گرگ زیاد عظیم‌الجثه و به همراه ابهت هست، بنده این نظریه را تعدادان درست نمی‌دانم. و خب اینکه یکی از شخصیت‌های کلیدی و زیاد حیاتی را اینطور ساده و بدون پیش مقدمه نشان دهند کمی غیرمنطقی هست. در ضمن “فنریر” به همراهید طراحی منحصربفرد و به همراه ابهتی داشته به همراهانجام گرفت که در اینجا می‌بینیم که دو گرگ شبیه به هم هستند و چیز بخصوصی وجود ندارد که یکی از آن‌ها را حیاتی‌تر و متفاوت‌تر از دیگری نشان دهد. عده‌ای دیگر احتمال می‌دهند که این دو گرگ همان فرخانومدان “فنریر” یعنی “اسکول” و “هاتی” به همراهشند. اما به همراهز هم می‌توان این نظریه را رد انجام چون طبق افسانه‌های نورس “اسکول” چشمانی آبی رنگ و “هاتی” چشمانی سفید رنگ دارد. در تصویر زیر می‌توانید ببینید این دو گرگ هر دو چشمانی زرد رنگ دارند. خب پس می‌ماند دو گرگ معروف دیگر یعنی “گری” و “فرکی”؛ این دو گرگ از همراهان و محافظان “اودین” هستند و از تخت پادشاهی او محافظت می‌کنند.

در ادامه تریلر، کریتوس و آتریوس به مکانی وارد می‌شوند که پر از زیور‌الات و عتیقه‌جات هست. در اینجا کوزه‌ای توجه کریتوس را به خود جلب می‌کند. بر روی این کوزه گذشته‌ی نحس و تاریک کریتوس که مملوء از خونریزی و نفرت بوده هست نقش بسته. در لابلای این صحنه‌ها، به دیالوگ‌های یک آقا می‌توان اشاره انجام. نمی‌توان دقیق حدس زد این آقا چه کسی هست اما حاضرم شرط ببندم که یکی از آنتاگونیست‌های به همراهزی هست!

“دور از خونه‌ت هستی مگه نه؟ همیشه به این فکر می‌انجامم که شما بهتر و داناتر از ما هستید”

در ادامه تریلر، خانومی را می‌بینیم که در یک کلبه مشغول صحبت به همراه کریتوس هست و به او هانجام گرفتار می‌دهد که خدایان نورس به دنبه همراهلش خواهند آمد. نمی‌توان دقیق حدس زد که این خانوم چه کسی هست. عده‌ای معتقدند این خانوم مادر آتریوس هست که به شخصه قبول ندارم. چون مادر آتریوس به همراهید حداقل ظاهری شبیه به آتریوس داشته به همراهانجام گرفت. آتریوس موهایی قرمز و چشمانی آبی دارد اما این خانوم موهایی تیره و چشمانی سیاه رنگ دارد. نکته دیگر برای نقض این موضوع هم این هست که به آسودهی می‌توان فهمید مادر آتریوس در ابتدا و حتی قبل از شروع به همراهزی از پیش آن‌ها رفته هست. اما این سکانس مربوط به اواسط به همراهزی هست. چون اگر دقت کنید روی دست کریتوس همان سپر مکانیکی قرار دارد و خب به همراه توجه به تریلر نخست می‌دانیم که او در ابتدای به همراهزی این سپر را در اختیار ندارد و احتمالا در میانه به همراهزی آن را بدست می‌آورد…علاوه بر این بنظر می‌رسد که این خانوم از گذشته‌های کریتوس به همراه رویداد هست و به همین سبب به کریتوس می‌گوید که کاری به گذشته‌هایش نداشته به همراهانجام گرفت و فقط وظیفه‌ی پدری‌اش را در قبه همراهل آتریوس ادا کند.

در تصویر زیر یک غول را می‌بینیم که بنظر می‌آید یک “یوتون” یا شاید هم “ترول” به همراهانجام گرفت که در یوتون‌هایم اقامت دارد.

کریتوس در حال نبرد به همراه تعدادی موجود که بنظر می‌آید “دراگر” (موجوداتی از نژاد Undeadها) به همراهشند. این صحنه‌ها نشان می‌دهد که مبه همراهرزات هنوز همان چاشنی سرعت و خشونت نسخه‌های قبل را هم دارد.

کوتوله‌ای که در تصویر زیر می‌بینید در واقع “سیندری” نام دارد (اگر در یوتیوب زیرنویس تریلر را فعال کنید می‌بنید که نام این شخص را “سیندری” می‌نویسد). “سیندری” یک دورف آهنگر هست که احتمالا در اینجا قصد دارد به نحوی به کریتوس و پسرش کمک کند. علاوه بر این در قسمتی دیگر از تریلر یک دورف دیگر را مشاهده می کنیم که گویی قصد دارد تغییری در تبر کریتوس ایجاد کند یا آن را آپگرید کند. به همراه توجه به ظاهر او ، عده‌ای معتقدند دورف دوم همان “بروکر” معروف هست. “سیندری” و “بروکر” در ساخت “میولینر” (پتک ثور) نقش داشتند.

در ادامه می‌بینیم که آتریوس در حال گریه انجامن هست و کریتوس او را دلداری می‌دهد. شاید این صحنه مربوط به یکی از سناریوهای تراژدیک دهستانی به همراهانجام گرفت (مانند کشته انجام گرفتن یکی از دوستان آن‌ها). یا پی بردن آتریوس به حقیقتی غم‌انگیز یا …  همچنین به همراه توجه به خونی که روی صورتش وجود دارد می‌توان احتمال داد که شاید آتریوس مجبور انجام گرفته هست کسی را بکانجام گرفت.

به همراه توجه به تصویر زیر که کریتوس در حال مبه همراهرزه به همراه یک انسان هست، می‌توان فهمید که در دنیای نورس فقط هیولاها و غول‌ها دشمنان کریتوس نیستند. همچنین در انتهای سالن آتریوس را می‌توان مشاهده انجام.

پس از این صحنه می‌بینیم که آتریوس به دلیلی روی زمین می‌افتد.

در تصویر زیر یک پیکان ویژه را مشاهده می‌کنید که کریتوس به آتریوس می‌دهد. همچنین تیرهای سبزرنگ  نشان از این دارد که احتمالا توانایی‌ها و قدرت تیراندازی آتریوس در طول به همراهزی تغییر می‌کند.

در لابلای این صحنه‌ها می‌توان به صحبت‌های کریتوس اشاره انجام که در حال نصیحت انجامن آتریوس هست و به او هانجام گرفتار می‌دهد که در این راه دشوار و بیرحمی که مقابلشان قرار دارد نبه همراهید برای کشتن دشمنان احساسات به خرج دهد و در صحنه‌ای می‌بینیم که آتریوس به همراه خشونت هر چه تمام‌تر چاقویش را در سر یکی از هیولاها فرو می‌کند و او را می‌کانجام گرفت. یا مثلا در صحنه هایی دیگر آتریوسی که تا دیروز نمی‌توانست به یک گوخانوم شلیک کند، هم‌اکنون به روی دوش هیولاها می‌پرد و آن‌ها را متوقف می‌کند تا کریتوس کارشان را تمام کند. این موضوع بیانگر این هست که منش و رفتار کریتوس بر آتریوس تاثیر می‌گذارد و کم‌کم او را از یک پسربچه به یک سلحشور تبدیل می‌کند.

در ادامه‌ی تریلر که در واقع دنبه همراهله‌ی همان صحنه‌های اول تریلر هست، کریتوس و آتریوس را سوار بر قایق می‌بینیم که موجودی در کنار آن‌ها در حال به همراهلا آمدن زیر آب هست. اگر به گوشه تصویر دقت کنید یک مجسمه می‌بینید که احتمالا مربوط به یکی از خدایان هست (ثور؟).

سپس “یورمونگاند” (مار بزرگ میدگارد) از زیر آب به همراهلا می‌آید و تبر کریتوس را به او پس می‌دهد و سپس به همراه کریتوس و آتریوس صحبت می‌کند. اما از انجایی که کریتوس زبه همراهن نوردیک را متوجه نمی‌شود از آتریوس می‌خواهد که صحبت‌های او را برایش ترجمه کند (اینکه چطور کریتوس پس از تعداد سال هنوز چیزی از زبه همراهن نوردیک نمی‌داند نیز جای تامل دارد و قطعا دلیل این موضوع در به همراهزی توضیح داده خواهد انجام گرفت) . آتریوس می‌گوید که “یورمونگاند” قصد دارد به آن‌ها کمک کند.اما چرا “یورمونگاند” به همراهید به کریتوس و آتریوس کمک کند؟

طبق افسانه‌ها “یورمونگاند” ماری دریایی و یکی از فرخانومدان “لوکی” هست که توسط “اودین” تبعید انجام گرفته و به درون دریا انداخته انجام گرفته هست. این مار به تدریج آنقدر رانجام گرفت می‌کند و بزرگ می‌شود که دور تا دور کل زمین (میدگارد) را در برمی‌گیرد و سرش به دمش می‌رسد! “یورمونگاند” به همراه خدایان و به خصوص به همراه “ثور” دشمنی دارد. به همراهلاتر توضیح دادیم که خدایان به کریتوس و پسرش نیز میانه نیکوی ندارند. شاید “یورمونگاند” این موضوع را می‌داند و به همین سبب که دشمن آن‌ها مشترک هست قصد دارد به کریتوس برای دنبالش کمک کند و در مقابل انتظار خواهد داشت که کریتوس نیز در نبرد بزرگ بر علیه خدایان (راگناروک) به همراه وی و برادرش “فنریر” تشکیل ائتلاف دهد! 

منبع

مطالب مشابه